Arhivă blog

luni, 17 august 2015

FAKATORII DE LEGI ! Alexandru Florian–Feinstein director executiv al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului „Elie Wiesel” din România si  Radu Ioanid directorul Programului International de Arhive de la Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite sunt cei care "au moșit"        L 217/2015 


Aparitia intempestiva a acestei legi (in fapt o lege antinationala si antiromâneasca ) a atras atentia  si implicit reactii negative  deoarece nu condamnă comunismul, alături de celelalte doctrine incriminate: fascismul şi legionarismul.
Comunismul s-a prabusit in anul 1989 în România, datorita  unei Revoluţii sîngeroase  iar şeful statului Nicolae Ceausescu a fost condamnat la moarte şi executat sub acuzaţie de „genocid”,   fapt  menţionat  de-altfel explicit în actuala lege!
Concluzia fireasca in urma lecturarii este  că autorii acestei legi consideră  comunismul ca fiind legitim  din moment ce acest cuvînt nu figurează niciodată în Legea 217/2015, iar sentinţele pronuntate în timpul comunismului  sunt de fapt baza juridică a sancţiunilor propuse.
Modalitatea de acţiune a lui Alexandru Florian este îngrijorătoare, ţinând cont de poziţia pe care o ocupă şi de poziţia consilierului prezidenţial Andrei Muraru, care recomanda ca Institutul Wiesel să acorde "asistenţă organelor judiciare în aplicarea aşa-zisei legi antilegionare", în fond o lege care sub masca interzicerii extremismului, dispune re-întemniţarea unei culturi majore si a unor modele duhovniceşti . Se vede clar ca  nu afinitatea legionară a unor intelectuali de vârf este de fapt problema noilor komisari ideologici ai Romniei.

Mai jos este redata spre exemplificare, Decizia nr. 17/1995 a Curţii Supreme de Justiţie – Secţiile unite, luată în urma recursului în anulare declarat de procurorul general împotriva hotărârii nr. 2/1945, privind pe jurnaliştii:
 Şeicaru Pamfil, Dumitrescu Ioan zis Dimitriescu, Diana Romulus, Hodoş Alexandru, Bălănescu Gabriel, Vizirescu Pantelimon, Cosma Aurel, Popescu Stelian şi Dobre Ion zis Nichifor Crainic. (Florin PALAS)
Dezbaterile au fost consemnate în încheierea din 6 martie 1995, iar pronunţarea deciziei s-a amânat la 10 aprilie şi, apoi, pentru azi 8 mai 1995, când Secţiile Unite,supra recursului în anulare de faţă, si in baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Pentru aceste motive
În numele legii


DECIDE:
Admite recursul în anulare declarat de procurorul general.
Casează hotărârea nr. 2 din 4 iunie 1945 a Tribunalului Poporului – Completul de Judecată din Bucureşti, decizia nr. 816 din 12 iunie 1945 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – secţia a II-a şi decizia nr. 82 din 7 mai 1947 a Curţii de Apel Bucureşti – secţia a IX-a, numai cu privire la inculpaţii Şeicaru Pamfil, Dumitrescu Ioan zis Dimitriescu, Diana Romulus, Hodoş Alexandru, Bălănescu Gabriel, Vizirescu Pantelimon, Cosma Aurel, Popescu Stelian şi Dobre Ion zis Nichifor Crainic.
În baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul Şeicaru Pamfil pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 2 lit. j raportat la art. 3 alin. 2 din Legea 312/1945 şi de art. 2 lit. o raportat la art. 3 alin. 1 din Legea nr. 312/1945, iar pe inculpaţii Dumitrescu Ioan zis Dimitriescu, Diana Romulus, Hodoş Alexandru, Bălănescu Gabriel, Vizirescu Pantelimon, Cosma Aurel, Popescu Stelian şi Dobre Ion zis Nichifor Crainic pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 2 lit. o raportat la art. 3 alin. 1 din Legea nr. 312/1945.
(...) Cu opinia separată a d-lui judecător Paul Florea, în sensul achitării inculpaţilor în baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. a din Codul de procedură penală.
Anton Pandrea – Preşedintele Secţiei Penale
Eugenia Popa Luhan – Preşedintele Secţiei Comerciale
Viorel Anghel – Judecător
Vicepreşedintele Curţii Supreme de Justiţie – Leonida Pastor
Preşedintele Secţiei Penale – Anton Pandrea
Preşedintele Secţiei Civile – Alexe Costache–Ivanov
Preşedintele Secţiei Comerciale – Eugenia Popa Lohan
Judecători: Viorel Anghel, Mircea Aron, Vasile Boroi, Gheorghe Bucur, Maria Coca–Cozma, Ştefan Dănilă, Georgeta Firuleasa, Dumitru Gazetovici, Emil Gherguţ, Bela Gyorgy, Costică Ionescu, Gabriel Ionescu, Nicolae Ionescu, Eugen Iosivoiu, Cornelia Silvia Marica, Paul Mitroi, Theodor Mrejeru, Adrian Niţoiu, Dimitrie Onică, Elena Osipenco, Florica Palaghiciuc, Eugenia Puşcariu, Florica Robescu, Dorin Sabău, Ana Alexandrina Savin, Andrei Selyem, Petre Similean, Benedict Sârbu, Gabriela Stecoza, Ion Tiucă, Gheorghe Toader, Ecaterina Vorobciuc, Ovidiu Zărnescu.
(…) Prim magistrat asistent,
Ioan Răileanu
Pronunţată în şedinţă publică, azi 8 mai 1995.

Şi atunci care este scopul acestei Legi antinationale 217/2015? Eu cred că e unul foarte meschin, care confirma nimicnicia unor oameni: BANII!