Arhivă blog

marți, 11 septembrie 2012

Vrem depolitizarea SSPR !

SITUAŢIA REVOLUŢIONARILOR LA DATA DE 22.09.1997

AFLAŢI ÎN EVIDENŢA SSPR

1. Beneficiari ai legii 42/1990 nominalizaţi în Decretele 110/1992 şi 226/1992, ambele publicate în M.O. 40/1993 şi 41/1993

a. Urmaşi ai Eroilor Martiri …………………………………... 2257

b. Luptători Răniţi …………………………………………...... 2711

c. Reţinuţi ……………………………………………………..... 633

c. Participanţi direcţi (Luptători cu merite deosebite) ……....2669

TOTAL BENEFICIARI ………………………………………. 8270

Rata de mortalitate la 1000 de persoane …………………........11

2. La data de 01.04.2009 erau preschimbate şi eliberate conform Legii nr. 341/2004:

a. Certificate de URMAŞI …………………………………….2041

b. Certificate de RĂNIT ……………………………………… 2007

a. Certificate de RĂNIT şi REŢINUT ………………………… 161

b. Certificate de REŢINUT ……………………………………. 539

c. Certificate de REMARCAT FAPTE DEOSEBITE ……….5620

TOTAL BENEFICIARI ……………………………………..10368

Notă: Cele 1265 persoane cu titlurile preschimbate cf. Decret nr. 1168/2004 sunt incluse în cei 10368 care beneficiaza de Legea nr. 184/26 mai 2009 (aproba OUG nr. 6/2008) şi Decret nr.813/ 25 mai2009.